ویال شیشه ای حرارت خشک (۱۵۵۲۰-۱۴ RRS)

ویال شیشه ای حرارت خشک (۱۵۵۲۰-۱۴ RRS)

برای کنترل استریلیزاسیون با حرارت خشک از ویال شیشه ای حرارت خشک (۱۵۵۲۰-۱۴ RRS) استفاده می شود. نشانگر شیمیایی RRS برای بررسی پارامتر های مشخص از دما و زمان در طول یک سیکل استریلیزاسیون حرارتی خشک استفاده می شوند. بعد از اتمام کار دستگاه، یک تغییر رنگ برگشت ناپذیر و...
ویال شیشه ای حرارت خشک (۱۵۵۲1-۱۴ RRS)

ویال شیشه ای حرارت خشک (۱۵۵۲1-۱۴ RRS)

برای کنترل استریلیزاسیون با حرارت خشک از ویال شیشه ای حرارت خشک (۱۵۵۲1-۱۴ RRS) استفاده می شود. نشانگر شیمیایی RRS برای بررسی پارامتر های مشخص از دما و زمان در طول یک سیکل استریلیزاسیون حرارتی خشک استفاده می شوند. بعد از اتمام کار دستگاه، یک تغییر رنگ برگشت ناپذیر و...
سونو چک (تست حمام التراسونیک) (44110-۱۴ RRS)

سونو چک (تست حمام التراسونیک) (44110-۱۴ RRS)

      سونو چک RRS یک ابزار دوزیمتر مورد استفاده برای نظارت بر انرژی دستگاه تمیز کننده اولتراسونیک ( حمام التراسونیک ) می باشد. هنگامی که در تمیز کننده اولتراسونیک انرژی کافی تأمین می شود وعملکرد دستگاه صحیح است، سونو چک RRS تغییر رنگ می دهد. مشکلاتی...
حیوانات در مراکز بهداشتی درمانی

حیوانات در مراکز بهداشتی درمانی

حیوانات در مراکز مراقبت بهداشتی به طور سنتی به آزمایشگاه ها و مناطق تحقیقاتی محدود می شدند. با این حال، حضور آنها در مناطق مراقبت از بیمار در حال حاضر بیشتر است، هم در مراقبت‌های حاد و هم در مراقبت‌های طولانی‌مدت، که باعث می‌شود در این مکان‌ها به انتقال بالقوه...
روشهای پاکسازی خون و ترشحات بدن از سطوح

روشهای پاکسازی خون و ترشحات بدن از سطوح

هیچ یک از ویروس های HBV، HCV و HIV هرگز از سطوح خانه (به عنوان مثال، کف، دیوار، یا میز) به فرد منتقل نشده است. با این وجود، حذف سریع، پاکسازی خون و ترشحات آلوده بدن، شیوه‌های کنترل صحیح و الزامات OSHA است. مطالعات نشان می‌دهد که HIV پس از قرار گرفتن در معرض ضد عفونی...
×