خنثی سازی ضد عفونی کننده ها

خنثی سازی ضد عفونی کننده ها

استفاده کافی از مواد ضدعفونی کننده پایه ای برای کنترل عفونت است و به ویژه در پیشگیری از عفونت های بیمارستانی اهمیت دارد. ضدعفونی دست ها با استفاده از ضد عفونی کننده ها و تکنیک های موثر هنوز یک موضوع تحقیقاتی مهم در زمینه عفونت بیمارستانی است. استفاده از ضد عفونی کننده...
ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی

ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی

بررسی کلی  از ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی به عنوان ضد عفونی کننده به طور گسترده ای استفاده می شود. عفونت هایی از مراکز مراقبت های بهداشتی مرتبط با آلودگی لوازم یا تجهیزات مراقبت از بیمار که با ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی ضد عفونی شده اند، مانند سیستوسکوپ ها یا...
ضد عفونی کننده فنولیک ها

ضد عفونی کننده فنولیک ها

بررسی کلی فنول از زمان استفاده اولیه آن در زمینه ضدعفونی بیمارستان به عنوان میکروب کش توسط لیستر در کارهای پیشگامانه خود در زمینه ضد عفونی کننده جراحی، جایگاه برجسته ای داشته است. در 30 سال گذشته، کار بر روی مشتقات فنول یا فنولیک های متعدد و خواص ضد میکروبی آن ها...

تفاوت بین انواع ضد عفونی کننده ها چیست؟

سه سطح از ضد عفونی کننده ها وجود دارد: زیاد، متوسط و کم. ضد عفونی کننده های سطح بالا، مانند گلوتارآلدهید به عنوان استریل کننده های شیمیایی استفاده می شوند و هرگز نباید بر روی سطوح محیطی استفاده شوند. ضد عفونی کننده های سطح متوسط در آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) ثبت...

تفاوت بین ضد عفونی و استریل کردن

استریليزاسيون عملي است مطلق كه موجب از بين بردن همۀ اشکال ميكروبي از جمله مقاوم ترین فرم میکروارگانیسم ها (اندوسپورها) مي شود. محلول هاي ضد عفونی بسته به نوع و مدت، به سه درجۀ قوی (high)، متوسط (intermediate) و ضعیف (low) تقسيم مي شوند. به عنوان نمونه، قرار دادن وسايل...
×