آیا می دانید از هر 10 بیمار بستری 1 بیمار در سراسر جهان قربانی عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی است؟

عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی (HCAIs) عفونت هایی هستند که بیمار هنگام دریافت معالجه در شرایط پزشکی یا جراحی به آن مبتلا می شود. شایع ترین عارضه جانبی در هنگام ارائه مراقبت است. تظاهرات بیماری ممکن است در حین بستری بودن و یا بعد از مرخص شدن بیمار بروز کند....
×