گارد دهانی آندوسکوپی اطفال (11210-15 RRS)

گارد دهانی آندوسکوپی اطفال (11210-15 RRS)

دهانی آندوسکوپی یکبار مصرف روشن رای سپاهان RRS داخل دهان، حد فاصل بین لب ها و دندان ها قرار می گیرد. گارد دهانی یکبار مصرف برای جلوگیری از آسیب و جراحت به لب ها و دندان های بیمار طراحی شده است. همچنین محافظ دهانی از آسیب به لوله دستگاه آندوسکوپ جلوگیری می کند. مزیت...
گارد دهانی آندوسکوپی بزرگسال (۱۱۱۱۰-۱۵ RRS)

گارد دهانی آندوسکوپی بزرگسال (۱۱۱۱۰-۱۵ RRS)

گارد دهانی آندوسکوپی یکبار مصرف شرکت روشن رای سپاهان RRS در داخل دهان، حد فاصل بین لب ها و دندان ها قرار می گیرد. دهانی های یکبار مصرف برای جلوگیری از آسیب و جراحت به لب ها و دندان های بیمار طراحی شده است. همچنین از آسیب به لوله دستگاه آندوسکوپی جلوگیری می کند. مزیت...
×