کارت کانتینر

کارت کانتینر

این کارت های دارای نشانگر تایپ یک در محل مشخص شده روی کانتینر ها (ظرف های فلزی برای استریل نگه داشتن ابزار) که داخل اتوکلاو قرار می گیرند، گذاشته می شود تا از کانتینر هایی که داخل اتوکلاو قرار نگرفته اند قابل تفکیک باشند.     دانلود کاتالوگ    ...
×