ماژیک با جوهر نشانگر برای فرآیند استریلیزاسیون اتیلن اکساید RRS

ماژیک با جوهر نشانگر برای فرآیند استریلیزاسیون اتیلن اکساید RRS

ماژیک با جوهر نشانگر برای فرایند استرلیزاسیون اتیلن اکساید   ماژیک تولید شده شرکت روشن رای سپاهان RRS جهت نوشتن و علامت گذاری بر موارد زیر استفاده می شود: لیبل ها، برچسب ها ، بسته های قرار گرفته شده در دستگاه استریل با گاز اتیلن اکساید     مشخصات محصول...
×