پلاسمای گازی هیدروژن پراکسید

فناوری استریلیزاسیون جدیدی مبتنی بر پلاسما در سال 1987 ثبت اختراع و در سال 1993 در ایالات متحده به بازار عرضه شد. از پلاسمای گازی به عنوان حالت چهارم ماده (به عنوان مثال مایعات، جامدات، گازها و پلاسمای گاز) یاد می شود. پلاسماهای گاز در محفظه محصور و تحت خلا عمیق با...
×