کرونا ویروس چیست و چگونه می توان از آن جلوگیری کرد؟

کرونا ویروس Corona virus به خانواده گسترده ای از ویروس ها اشاره دارد كه برخی از آنها بر انسان تأثیر می گذارند و باعث ایجاد انواع زیادی از بیماری ها می شوند. 2019-nCoV نوعی جدید از ویروس های تاج دار است که برای اولین بار در ووهان (چین) در سال 2019 مشخص شد. علائم عفونت...
×