آزمایش پرو برای واکسن چینی سینوفارم کووید 19

آزمایش پرو برای واکسن چینی سینوفارم کووید 19

وزارت بهداشت پرو می گوید که آزمایش واکسن سینوفارم پس از ایجاد اختلالات عصبی در یک داوطلب، به طور موقت متوقف شد. پرو – وزارت بهداشت پرو روز شنبه 12 دسامبر 2020 گفت كه پس از ایجاد مشکل در یك شركت كننده، آزمایش واكسن چینی کووید 19 را به حالت تعلیق درآورده است....
×