آیا می دانید از هر 10 بیمار بستری 1 بیمار در سراسر جهان قربانی عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی است؟


عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی (HCAIs) عفونت هایی هستند که بیمار هنگام دریافت معالجه در شرایط پزشکی یا جراحی به آن مبتلا می شود. شایع ترین عارضه جانبی در هنگام ارائه مراقبت است. تظاهرات بیماری ممکن است در حین بستری بودن و یا بعد از مرخص شدن بیمار بروز کند. عفونت های بیمارستانی منجر به بستری طولانی مدت در بیمارستان، ناتوانی طولانی مدت، افزایش مقاومت میکروارگانیسم ها در برابر عوامل ضد میکروبی، بار مالی اضافی برای سیستم بهداشتی و هزینه های بالا برای بیماران و خانواده آنها باشد. همه ساله میلیون ها انسان در معرض این بیماری ها هستند. 

با اجرای کنترل صحیح فرآیند شست و شو، ضد عفونی و استریل کردن می توان از بروز این مشکل جهانی جلوگیری کرد. شرکت روشن رای سپاهان RRS طیف وسیعی از نشانگر ها را برای نظارت بر این فرآیند ها و کمک به افزایش ایمنی بیمار در مراکز بهداشتی-مراقبتی در ایران روانه بازار کرده است. 

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

گارد دهانی آندوسکوپی بزرگسال (۱۱۱۱۰-۱۵ RRS)

گارد دهانی آندوسکوپی اطفال (11210-15 RRS)

پارامتر های نشانگر زیستی

کرونا ویروس چیست و چگونه می توان از آن جلوگیری کرد؟

×