عوامل موثر بر اثربخشی فرآیند ضد عفونی

عوامل موثر بر اثربخشی فرآیند ضد عفونی

کمیت و محل میکروارگانیسم ها: با افزایش بار زیستی، مدت زمانی که یک ضدعفونی کننده برای عمل نیاز دارد نیز افزایش می یابد. بنابراین، تمیز کردن دقیق سطوح ابزار ضروری است. این امر به ویژه در مورد ابزارهایی با اجزای متعدد صدق می کند که باید قسمت به قسمت جدا شوند و تمیز شوند....
مانیتورهای فیزیکی فرآیند استریلیزاسیون

مانیتورهای فیزیکی فرآیند استریلیزاسیون

مانیتور های فیزیکی فرآیند استریلیزاسیون المنت های  اندازه گیری هستند که در استریل کننده گنجانده شده اند، مانند دماسنج، فشارسنج، کرنومتر، سنسور بار، شیرهای ثبت پارامتر و سیستم ها و غیره. در صورتی که تجهیزات به پارامترهای مورد نیاز برای استریل برسد، امکان دیدن را فراهم...
عوامل مؤثر بر اثربخشی استریلیزاسیون

عوامل مؤثر بر اثربخشی استریلیزاسیون

عوامل موثر بر اثربخشی استریلیزاسیون به طور خلاصه در جدول زیر نشان داده شده است. انتهای پیام/ سه شنبه 5 دی ماه 1402 منابع  Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008 مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم مقاومت میکروارگانیسم ها در...
مقاومت میکروارگانیسم ها در برابر استریل کردن

مقاومت میکروارگانیسم ها در برابر استریل کردن

حساسیت میکروارگانیسم های مختلف به فرآیندهای غیرفعال سازی به عوامل مختلفی مربوط می شود. با این حال، میکروارگانیسم ها مقاومت درونی یا ذاتی در برابر فرآیندهای استریل سازی دارند. ماهیت این مقاومت در درجه اول در ترکیب دیواره سلولی است که نفوذ پذیری مواد ضدعفونی کننده و...
دستورالعمل های اساسی برای ضدعفونی و استریلیزاسیون

دستورالعمل های اساسی برای ضدعفونی و استریلیزاسیون

تمام ابزارهایی که در طول یک عمل و فرآیند خاص در یک بیمار استفاده می شوند باید استریل یا ضد عفونی شوند. بنابراین توصیه می شود انواع ابزارها را با توجه به کاربرد آنها شناسایی کرده و مراحل مدیریت گروه های مختلف را مشخص کنید. انتهای پیام/ سه شنبه 14 آذر 1402 منابع...
تکنیک های باز کردن بسته بندی استریل

تکنیک های باز کردن بسته بندی استریل

با دوبار تا کردن کاغذ یا پارچه هنگام برداشتن وسیله استریل، باید از آلودگی سطح خارجی بخش داخلی جلوگیری کنیم. این موقعیت پیچیده ای برای تکنیک خارج کردن وسایل در اتاق عمل است. ابزارها نباید با سطح خارجی ظرف را برخورد داشته باشد. ظرف بیرونی یا بسته بندی دوم باید توسط...

Pin It on Pinterest

×