ارتباط بین گروه خونی و کووید 19


افراد با گروه خونی O ممکن است کمترین خطر ابتلا به عفونت کووید 19 را داشته باشند. افراد دارای گروه خونی A و AB ممکن است بیشترین خطر ابتلا به عفونت شدید کووید 19 را دارند.

دو مطالعه که در 14 اکتبر 2020 در Blood Advances منتشر شده است نشان می دهد افراد دارای گروه خونی O ممکن است در معرض خطر کمتری از عفونت کووید 19 باشند و در صورت بیماری احتمال بروز عفونت شدید در آنها کمتر است.

با ادامه پاندمی، تحقیقات زیست پزشکی جامعه جهانی برای شناسایی عوامل خطر ویروس کرونا و اهداف بالقوه درمانی است. نقش بالقوه گروه خونی در پیش بینی خطر و عوارض عفونت COVID-19 به عنوان یک مسئله مهم علمی پدیدار شده است. این مطالعات شواهدی را نشان می دهد که ممکن است ارتباطی بین گروه خونی و آسیب پذیری در برابر کووید 19 وجود داشته باشد. با این حال، برای درک بهتر دلیل و معنی آن برای بیماران، تحقیقات بیشتری لازم است.

افراد با گروه خونی O ممکن است در برابر عفونت کووید 19 کمتر آسیب پذیر باشند

طبق یک مطالعه، گروه خونی O ممکن است از برخی در برابر عفونت کووید 19 محافظت کند. محققان دانمارکی داده های بیش از 473000 فرد آزمایش شده برای کووید 19 را با داده های گروه کنترل بیش از 2.2 میلیون نفر از جمعیت عمومی مقایسه کردند. در بین افراد دارای کووید 19 مثبت، افراد کمتری را با گروه خونی O و افراد بیشتری با A ،B و AB مشاهده کردند.

نتایج مطالعه نشان می دهد که افراد با گروه خونی A ،B یا AB ممکن است بیشتر از افراد با نوع O به کووید  19مبتلا شوند. محققان تفاوت معنی داری در میزان عفونت بینA ، B و انواع AB مشاهده کردند. محققان همچنین نژاد را کنترل کردند و اظهار داشتند که تعداد کمتری از گروه خون O از نظر ویروس مثبت است.

در نظر گرفتن گروه کنترل مناسب بسیار مهم است. زیرا شیوع گروه خونی ممکن است به طور قابل توجهی در گروه های مختلف قومی و کشورهای مختلف متفاوت باشد. در این پژوهش از یک گروه کنترل قوی استفاده شده است. دانمارک کشوری است که از نظر قومی همگن است. دارای یک سیستم بهداشت عمومی و یک رجیستر مرکزی برای داده های آزمایشگاهی است، بنابراین کنترل آنها مبتنی بر جمعیت است و یافته های آنها پایه و اساس محکمی دارد.

گروه خونی با شدت بیماری کووید 19 مرتبط است؟

طبق یک مطالعه جداگانه، گروه های خونی A و AB در معرض خطر ابتلا عفونت شدید کووید 19 هستند. محققان داده های 95 بیمار مبتلا به کووید 19 را که در ونکوور کانادا بستری بودند، بررسی کردند. آنها دریافتند که بیماران با گروه های خونی A یا AB به احتمال زیاد به ونتیلاسیون مکانیکی احتیاج دارند. این نشان می دهد که میزان آسیب دیدگی ریوی بیشتر آنها از کووید 19 است. آنها همچنین دریافتند كه بیماران بیشتری با گروه خونی A و AB برای نارسایی كلیه به دیالیز احتیاج پیدا می کنند.

در مجموع، این یافته ها نشان می دهد که بیماران در این دو گروه خونی ممکن است به دلیل کووید 19 نسبت به افرادی که دارای گروه خونی O یا B هستند، در معرض خطر بیشتر اختلال عملکرد یا نارسایی عضو قرار بگیرند. این دو گروه خونی نسبت به بیماران با نوع O یا B، مدت طولانی تری در بخش مراقبت های ویژه (ICU) بستری می شوند، که ممکن است سطح بیشتری از ویروس را نشان دهند.

انتهای پیام/ شنبه 8 آذر 1399

منابع

Associations between blood type and COVID-19 infection, intubation, and death, Michael Zietz, Jason Zucker & Nicholas P. Tatonetti

More Evidence Points to Role of Blood Type in COVID-19- Two studies find ties to infection susceptibility, severity, but with caveats

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۵ (11540-14 RRS)

FDA مجوز استفاده اضطراری از درمان کووید 19 را که به ترامپ داده شده است اعطا می کند

ویتامین D و کووید 19: آیا رابطه ای وجود دارد؟

اشعه UV-C و کووید 19

×