استریلیزاسیون با فرمالدهید


استریلزاسیون بخار در دمای پایین با فرمالدهید به عنوان یک روش استریلیزاسیون در بسیاری از کشورها، به ویژه در اسکاندیناوی، آلمان و انگلستان استفاده می شود. این فرایند شامل استفاده از فرمالین است که به صورت یک گاز فرمالدهید در محفظه استریلیزاسیون وارد می شود. غلظت فرمالدهید 16-18 میلی گرم در لیتر در دمای عملیاتی 70-75 درجه سانتی گراد تولید می شود. چرخه استریلیزاسیون شامل یک سری مراحل است که شامل مرحله ابتدایی خلا برای از بین بردن هوا در محفظه و بار است. پس از آن بخار وارد محفظه می شود و پمپ خلا برای پاکسازی محفظه هوا و گرم کردن بار فعالیت می کند، به دنبال آن ورود گاز فرمالدهید را خواهیم داشت.

فرمالدهید با تخلیه های متناوب مکرر و شستشو با بخار و هوا از دستگاه ضدعفونی کننده خارج شده و بارگیری می شود. این سیستم دارای مزایایی است، به عنوان مثال، زمان چرخه گاز فرمالدهید سریعتر از اتیلن اکساید است و هزینه هر سیکل نسبتاً کم است. با این حال، اتیلن اکساید نفوذپذیرتر است و در دماهای پایین تر از دستگاه های ضدعفونی کننده بخار/ فرمالدهید عمل می کند. استریلیزاسیون فرمالدهید بخار در دمای پایین در برابر باکتری های رویشی، مایکوباکتریوم، B. atrophaeus و اسپورهای G. stearothermophilus و Candida albicans موثر شناخته شده است.

محفظه بخار فرمالدهید همچنین ممکن است در مراکز بهداشتی درمانی برای استریلیزاسیون تجهیزات پزشکی حساس به گرما استفاده شود. معمولاً هیچ گردش فرمالدهید و هیچ کنترل دما و رطوبت وجود ندارد. ترشح گاز از قرص های پارافورمالدهید (در سینی پایین قرار می گیرد) کند است و فشار جزئی کمی از گاز را تولید می کند. کیفیت میکروب کش این روش ناشناخته است.

استریلیزاسیون قابل اطمینان با استفاده از فرمالدهید زمانی حاصل می شود که با غلظت زیاد گاز، در دمای بین 60 تا 80 درجه سانتی گراد و با رطوبت نسبی 75 تا 100٪ انجام شود. مطالعات نشان می دهد که فرمالدهید یک ترکیب جهش زا و یک ماده سرطان زا بالقوه برای انسان است و OSHA فرمالدهید را تنظیم می کند. حد مجاز قرار گرفتن در معرض فرمالدهید در مناطق کار 75/0 ppm است که به صورت TWA 8 ساعته اندازه گیری می شود. استاندارد OSHA شامل 2 ppm STEL (یعنی حداکثر قرار گرفتن در معرض مجاز در مدت زمان 15 دقیقه) است. همانند استاندارد اتیلن اکساید، استاندارد فرمالدهید مستلزم این است كه كارفرما نظارت اولیه را برای شناسایی كاركنان در معرض فرمالدهید در سطح یا بالاتر از سطح عمل یا STEL انجام دهد.

انتهای پیام/ جمعه 24 اردیبهشت 1400

منابع

 Centers for Disease Control and Prevention (CDC)- Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

استریلیزاسیون با ازون

ضد عفونی کننده مه شکن

پاستوریزاسیون

ارتو-فتالالدهید (OPA)

انواع بسته بندی وسایل مورد استفاده در استریل کننده ها

×