تست دستگاه سیلر – کاغذی (81110 -۱۴ RRS)

با توجه به افزایش روز افزون استفاده از بسته بندی های کاغذی یکبار مصرف (وی پک) در مراکز درمانی و اهمیت دوخت (سیل) و بسته شدن مناسب درب این نوع کاغذهای بسته بندی، لازم است دستگاه سیلر که به منظور دوخت این نوع کاغذها استفاده می شود، روزانه مورد ارزیابی قرار گیرد. هنگامی که وسیله ای را در کاغذهای بسته بندی یکبار مصرف قرار داده و داخل اتوکلاو استریل میکنیم باید اطمینان داشته باشیم که بعد از خروج دستگاه تا هنگام استفاده در اتاق عمل، هوای محیط وارد بسته نشده و آن را از حالت استریل خارج نمی کند، به همین جهت باید صحت عملکرد دستگاه دوخت و بسته بندی ارزیابی شود. تست دستگاه سیلر – کاغذی RRS روشی استاندارد و ایده آل برای تشخیص دوخت صحیح در بسته های استریل پزشکی است.

روش استفاده تست دستگاه سیلر – کاغذی RRS

  • دستگاه سیل را روشن کرده و اجازه دهید تا به دمای کارکرد مناسب خود برسد.

  • حدود ۱۰ سانتیمتر از رول وی پک مخصوص بسته بندی استریل را جدا کنید.

  • یک برگ از تست سیلر را بین دو لایه بسته ها قرار دهید و بسته وی پک را از میان دستگاه دوخت عبور دهید.

نتیجه

قسمتی که از میان دستگاه عبور داده شده باید دارای خط ممتد سیاه باشد. خط ممتد باید تیره تر از سایر قسمت ها باشد. هیچگونه حبابی نیز در این بخش نباید دیده نشود.

تذکر

کیفیت مراحل سیل باید با استفاده از تست جوهری و کاغذی، مورد تأیید قرار گرفته و سپس بایگانی شود. داشتن یک برنامه نظارت منظم و متناوب سبب می شود تا هرگونه تغییر و یا مشکل در فرایند بسته بندی به سرعت شناسایی شود.

مزایای استفاده از تست دستگاه سیلر

  • تایید استریل ماندن بسته ها در مدت زمان نگهداری

  • اطمینان از صحت دوخت دستگاه سیلر

  • استفاده سریع و آسان

  • کم هزینه

دانلود کاتالوگ

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

همو تست (نشانگر پایش فرآیند پاک سازی) (۴۲۱۱۰-۱۴ RRS)

تست دستگاه سیلر – جوهری (81210-14 RRS)

دستگاه سیلر روتاری اتوماتیک (R900) (RRS 14-3410)

دیسپنسر وی پک با تیغ برش (3310-۱۴ RRS)

مکانیزم عملکرد در کاغذهای بسته بندی وی پک

×