نشانگر پروتئین 1 (۴۱۱۱۰-RRS ۱۴)

تست پروتئین RRS یا نشانگر تشخیص ذرات پروتئین باقی­مانده بر سطوح بعد از پاک­ سازی و شست و شو

تست پروتئین، نشانگر تشخیصی سریع جهت تشخیص پروتئین ها و ذرات پروتئین باقی مانده روی سطوح می باشد. دستگاه های شستشو دهنده و ضدعفونی کننده، حمام های اولتراسونیک، آندوسکوپ‌ها و ابزار جراحی ممکن است آلوده به بقایای پروتئینی باشند. کیت تشخیصی RRS شامل یک معرف برای تشخیص پروتئین و یک سواب برای نمونه‌گیری از سطوح یا ابزار است.

لازم به ذکر است این نوع از تست ها جزو سنجه های اعتباربخشی بیمارستانی می باشد که به همراه تست خون برای بررسی کیفیت شست و شوی ابزار مورد استفاده قرار می گیرند.

دستورالعمل استفاده از تست پروتئین RRS

1- هنگام استفاده از کیت پروتئین RRS جهت اجتناب از آلودگی با بقایای پروتئینی پوست، باید از دستکش استفاده شود. زیرا ممکن است تست پروتئین RRS (بدلیل وجود احتمالی پروتئین روی دست) به صورت کاذب مثبت شود.

2- در صورت مرطوب بودن سطح یا ابزار آلات مورد نظر جهت تست بقایای پروتیین ، سواب را با فشار به آن مالش دهید. در صورت خشک بودن سطح یا ابزار آلات مورد بررسی، سواب را با آب استریل یا مقطر مرطوب نمایید. در نهایت سواب مرطوب شده را با فشار به سطح یا ابزار مورد نظر مالش دهید. لازم به ذکر است پس از شستشو پروتئین باقیمانده بیشتر در لولاها و شکاف های وسایل باقی می ماند .

نمونه برداری به وسیله سواب از روی سطوح و ابزار آلات

 

 

 

مالیدن سواب بر سطوح و ابزار

3- درب ویال یا ظرف را باز کرده و سواب را داخل ویال معرف قهوه ای قرار دهید و تقریباً به مدت 30 ثانیه در معرف قهوه‌ای رنگ بچرخانید.

چرخاندن سواب در معرف قهوه ای کیت تست پروتئین RRS به مدت 30 ثانیه

 

 

 

چرخاندن سواب در معرف قهوه ای

4- سواب را خارج نمایید، درب ظرف تست پروتئین حاوی محلول کنترل پروتئین را با احتیاط کامل ببندید.

5- به صورت ظاهری و چشمی تغییر رنگ معرف پروتئین برای تشخیص بقایای پروتئینی را بررسی کنید. اگر معرف از رنگ اولیه خود (قهوه ای) به رنگ آبی تغییر کرده باشد، نشان دهنده وجود بقایای پروتئین روی نمونه، سطح یا ابزار آلات مورد بررسی وجود داشته است. هر چه رنگ معرف پروتئین آبی تیره تر باشد، میزان پروتئین در سطح مورد نظر بیشتر می باشد. اگر معرف تغییر رنگ ندهد و قهوه ای باقی بماند، پروتئین تشخیص داده نشده و سطح پاک شده است و نشانگر عدم وجود ذرات پروتئین در سطح مورد نظر یا ابزار آلات مورد بررسی می باشد.

نتایج حاصل از تست تشخیصی همو تست را در دفتر مستند سازی CSSD RRS ثبت کنید.

قهوه ای ماندن معرف تست پروتئین و نشان گر بودن عدم وجود پروتئین در سطح مورد نظر

رنگ محلول معرف در صورت وجود پروتئین در سطج ابزار آلات و سطوح

 شرایط نگهداری

تست پروتئین RRS در یخچال (بین دمای 4 الی 8 درجه سانتیگراد) نگهداری شود. در معرض نور، حرارت بالا، ضد عفونی کننده‌ها و مواد شیمیایی قرار داده نشود.

هنگام باز نمودن درب ویال حتما از دستکش استفاده شود.

ماندگاری

18 ماه پس از تولید

برای این متن ترجمه های دیگری هم در دسترس هست

دانلود کاتالوگ تست پروتئین RRS

برای مطالعه بیشتر به این لینک ها مراجعه نمایید

همو تست (نشانگر پایش فرآیند پاک سازی) (۴۲۱۱۰-۱۴ RRS)

سونو چک (تست حمام التراسونیک) (۸۲۱۱۰-۱۴ RRS)

بسته بندی اقلام برای فرآیند استریل شدن

تست دستگاه سیلر – جوهری (81210-14 RRS)

تست دستگاه سیلر – کاغذی (81110 -۱۴ RRS)

×