روش های شیمیایی مایع – ضد عفونی فیزیکی


روش های شیمیایی مایع – ضدعفونی فیزیکی متداول‌ترین روشی است که در سیستم بیمارستانی ما مورد استفاده قرار می‌گیرد و چندین عامل میکروب‌کش به شکل مایع وجود دارد. این روش در طول اجرا به کنترل های زیادی نیاز دارد. از آنجایی که این روشی است که بیشتر به صورت دستی انجام می شود، تمام مراحل پروتکل توصیه شده توسط سازنده و تایید شده باید به دقت دنبال شود. نقص در فرآیند ضد عفونی می تواند منجر به عوارض عفونی یا التهابی جدی در بیمارانی شود که با این وسایل در تماس هستند.

مواد ضدعفونی کننده اصلی مورد استفاده در بیمارستان عبارتند از: ارتوفتالدئید، گلوتارآلدئید، کلر و ترکیبات کلردار، فرمالدئید، پراکسید هیدروژن، اسید پراستیک، فنل ها و آمونیوم های چهارتایی.

ذکر این نکته ضروری است که همه مواد ضدعفونی کننده در همه کشورها موجود نیستند.

انتهای پیام/ سه شنبه 8 اسفند 1402

منابع

Sterilization manual for health centers

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

عوامل موثر بر اثربخشی فرآیند ضد عفونی

عوامل مؤثر بر اثربخشی استریلیزاسیون

مقاومت میکروارگانیسم ها در برابر استریل کردن

دستورالعمل های اساسی برای ضدعفونی و استریلیزاسیون

تکنیک های باز کردن بسته بندی استریل

×