ست بووی – دیک مارپیچ جهت اتوکلاو بخار (۱۱۲۱۰-۱۴ RRS)

ست بووی – دیک مارپیچ جهت اتوکلاو بخار RRS

آزمون سیستم خلأ دستگاه های اتوکلاو، اولین بار در سال 1963 توسط J.H Bowie و دستیارش J.Dick ابداع شد. این آزمون با عنوان بووی – دیک معروف است.

نشانگر بووی – دیک مارپیچ RRS در بررسی تعیین کیفیت و قابلیت نفوذ بخار به داخل بسته در دستگاه مجهز به پمپ وکیوم استفاده می شود. برای بررسی عملکرد دستگاه اتوکلاو بخار دارای سیستم خلأ از نشانگرهای بووی – دیک استفاده می شود.

پارامترهاي مورد ارزيابي

– گازهای غیرقابل تراکم

– کیفیت و قدرت نفوذ بخار و دما

– نفوذ بخار به بسته ها و مواد با ضخامت نسبتاً زیاد

ست بووی – دیک مارپیچ RRS

نشانگر بووی – دیک مارپیچ به صورت یک نوار ۶ نقطه ای زرد رنگ می باشد که باید پیش از استریل مواد غیر متخلخل یا لوله ای استفاده شود. برای استفاده از نشانگر نواری باید آن را حتماً داخل یک دستگاه نگهدارنده قرار داد که شامل قسمت های زیر می باشد:

  • بدنه فلزی

  • لوله باریک مارپیچ ۴/۵ متری

  • درب فلزی و قطعه پلاستیکی شیاردار

روش کار با ست بووی – دیک مارپیچ RRS

  • نوار نشانگر ۶ نقطه ای زرد رنگ از وسط خم شود. خم شدن باید به روشی باشد که قسمت دارای نشانگر به سمت داخل قرار گیرد (شکل شماره ۱).

  • قسمت خم شده را درون شیار قطعه پلاستیکی قرار دهید (شکل شماره ۲).

  • درب محفظه فلزی را ببندید (شکل شماره ۳).

  • بووی-دیک حاوی نشانگر را درون کیسه حوله ای قرار دهید (شکل شماره ۴).

  • بووی -دیک و کیسه حوله ای را در محفظه دستگاه اتوکلاو خالی قرار دهید.

روش کار با ست بووی - دیک مارپیچ جهت اتوکلاو بخار (۱۱۲۱۰-۱۴ RRS)

  • بعد از اتمام کار دستگاه اتوکلاو، نشانگر ۶ نقطه ای را خارج کرده و آن را مورد ارزیابی قرار دهید. سپس در دفتر مستندسازی شرکت RRS بچسبانید.

 نتیجه

در صورت مشاهده تغییر رنگ تمام منطقه زرد به رنگ سیاه، از صحت عمـلکرد دستگاه اتوکلاو اطمینان حـاصل می شود. اما در صورت عدم تغییر رنگ یا مشاهده نقاط قهوه ای باید دستگاه را از لحاظ پارامترهای ذکر شده مورد ارزيابی قرار داد.

نشانگر بووی - دیک مارپیچ در حالت تایید شده و تایید نشده

دانلود کاتالوگ

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

نشانگر بووی – دیک مارپیچ (11220-14 RRS)

نشانگر بووی – دیک پک (11230-14 RRS)

PCD مارپیچ (Helix PCD) (RRS 14-11510)

PCD کامپکت مارپیچ (Compact Helix PCD) (RRS 14-11290)

نشانگر نواری کنترل دسته ها (PCD) (RRS 14-11520)

×