ضد عفونی عناصر آلوده به HBV، HIV یا مایکوباکتریوم توبرکلوزیس


ابزار زیست پزشکی نیمه بحرانی آلوده به خون بیماران HBV یا HIV یا ترشحات تنفسی بیماران مبتلا به سل باید ضدعفونی سطح بالایی دریافت کنند، زیرا مطالعات تجربی غیرفعال شدن این ارگانیسم ها را با ضدعفونی کننده هایی از این نوع نشان داده است.

لازم به ذکر است که بسیاری از بیماران ناقل بدون علامت این ارگانیسم ها هستند و نمی توان ابزار زیست پزشکی را برای درمان تکمیلی جدا کرد. بنابراین بسیار مهم است که همیشه مراحل فرآیندهای ضد عفونی را رعایت کنید.

انتهای پیام/ یکشنبه 30 اردیبهشت 1403

منابع

Sterilization manual for health centers

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

ضد عفونی ایمپلنت ها و ماسک های بیهوشی

ضد عفونی تجهیزات دندانپزشکی

ضد عفونی تونومتر ها، حلقه های دیافراگم و ابزارهای کرایوسرجری

ضد عفونی برونکوسکوپ ها

ضدعفونی آندوسکوپ

×