ضد میکروب ها


ضد میکروب چیست؟

آنتی میکروب ها – از جمله آنتی بیوتیک ها، ضد ویروس ها، ضد قارچ ها و ضد انگل ها – داروهایی هستند که برای پیشگیری و درمان عفونت در انسان، حیوانات و گیاهان استفاده می شوند.

مقاومت ضد میکروبی چیست؟

مقاومت ضد میکروبی (AMR) زمانی اتفاق می افتد که باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و انگل ها به مرور تغییر می کنند و دیگر به داروهایی که عفونت را درمان می کنند و خطر گسترش و بدخیم شدن بیماری و مرگ را کاهش می دهند، پاسخ نمی دهند.

در نتیجه مقاومت به دارو، آنتی بیوتیک ها و سایر داروهای ضد میکروبی بی اثر می شوند و درمان عفونت ها به طور فزاینده ای دشوار یا غیرممکن می شود.

چرا مقاومت ضد میکروبی یک نگرانی جهانی است؟

ظهور و گسترش عوامل بیماری زای مقاوم به دارو که مکانیسم های مقاومت جدیدی را به دست آورده اند و منجر به مقاومت ضد میکروبی می شوند، همچنان توانایی ما را در درمان عفونت های شایع تهدید می کند. به خصوص هشدار گسترش سریع باکتری های مقاوم در برابر چند  دارو (که به آنها “فوق باکتری” نیز گفته می شود) باعث عفونت هایی می شود که با داروهای ضد میکروبی موجود مانند آنتی بیوتیک ها قابل درمان نیستند.

در سال 2019 ، WHO 32 آنتی بیوتیک را در توسعه بالینی شناسایی کرد. از این تعداد تنها شش مورد به عنوان ترکیب جدید طبقه بندی شدند. علاوه بر این، عدم دسترسی به مواد ضد میکروبی با کیفیت همچنان یک مسئله مهم جهانی است. کمبود آنتی بیوتیک در تمام سطوح توسعه و به ویژه در سیستم مراقبت های بهداشتی بر کشورها تأثیر می گذارد.

آنتی بیوتیک ها به طور فزاینده ای بی اثر می شوند، زیرا مقاومت به دارو در سطح جهان گسترش می یابد که منجر به عدم درمان عفونت و مرگ می شود. ضد باکتری های جدید به سرعت مورد نیاز است. با این حال، اگر مردم نحوه استفاده از آنتی بیوتیک ها را تغییر ندهند، این آنتی بیوتیک های جدید همان سرنوشت آنتی بیوتیک های فعلی را متحمل می شوند و بی اثر می شوند.

هزینه AMR برای اقتصادهای ملی و سیستم های بهداشتی کشور ها قابل توجه است زیرا از طریق بستری طولانی مدت بیمار در بیمارستان و نیاز به مراقبت های بیشتر و گرانتر بر بهره وری بیماران یا مراقبان آنها تأثیر می گذارد.

بدون ابزارهای موثر برای پیشگیری و درمان کافی عفونت های مقاوم به دارو و دسترسی بهتر به داروهای ضد میكروبی موجود و با كیفیت جدید، تعداد افرادی كه درمان برای آنها ناموفق است یا در اثر عفونت می میرند افزایش می یابد. اقدامات پزشکی مانند جراحی، از جمله سزارین یا تعویض مفصل ران، شیمی درمانی سرطان و پیوند اعضا، و غیره خطر بیشتری خواهد داشت.

انتهای پیام/ پنج شنبه 6 آذر 1399

منابع

WHO- Antimicrobial resistance

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

تفاوت بین باکتری و ویروس چیست؟

FDA مجوز استفاده اضطراری از درمان کووید 19 را که به ترامپ داده شده است اعطا می کند

تمیز کردن چیست و چرا مهم است؟

کرونا ویروس چیست و چگونه می توان از آن جلوگیری کرد؟

×