ماشین دوخت


ماشین های دوخت بر اساس کاربرد آن برای مصارف در کلینیک ها، دندانپزشکی ها، بیمارستانها و مجتمع های بیمارستانی و کلینیکی بزرگ و کارخانجات تولیدی طراحی و ساخته شده اند.

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

دستگاه سیلر روتاری اتوماتیک (R900) (RRS 14-3410)

تست دستگاه سیلر – کاغذی (81110 -۱۴ RRS)

×