معنای D-Value چیست؟


D-Value مدت زمان مورد نیاز به منظور حذف 90 درصد جمعیت اسپور باکتریایی است که تحت یک فرآیند استرلیزاسیون خاص و تحت شرایط اختصاصی تنظیم شده برای آن پروسه قرار گرفته و از بین می رود. 

شرکت روشن رای سپاهان مقادیر D-Value را در دمای 121، و … و … درجه سانتی گراد برای هر لات بسته نشانگر های زیستی بخار خود  تخمین می زند. 

شرکت روشن رای سپاهان مقادیر D-Value را در دمای 160 و 180 درجه سانتی گراد برای هر لات بسته نشانگر های زیستی حرارت خشک خود تخمین می زند.

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

چرا ابزار آلات باید قبل از استریل کردن شسته شوند؟

فرآیندهای استریلیزاسیون چگونه مانیتور می شوند؟

بسته بندی اقلام برای فرآیند استریل شدن

تمیز کردن چیست و چرا مهم است؟

چه موقع نشانگر زیستی مخصوص فرآیند استریلیزاسیون استفاده می شود؟

 

×