نشانگر بیولوژيک فرمالدئید ۱۰۶ (۲۴۱۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر بیولوژیک به وسیله اغلب صاحب نظران به عنوان پایشگر فرآیند استریلیزاسیون شناخته می شود. زیرا فرآیند استریل شدن به طور مستقیم با استفاده از مقاوم ترین میکرو ارگانیسم ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. نشانگر بیولوژیک فرمالدئید RRS از یک بدنه پلاستیکی خارجی ساخته شده است. درون تست یک کپسول شیشه ای حاوی محیط کشت برای رشد و یک نوار کاغذی آغشته به ۱۰۶ عدد اسپور ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس (ATCC 7953) وجود دارد. درپوش نشانگر اجازه ورود گاز فرمالدئید را به داخل ویال می دهد. عملکرد نشانگر بیولوژيک فرمالدئید ۱۰۶ (۲۴۱۱۰-۱۴ RRS) منطبق با ISO 11138 می باشد.

دستورالعمل استفاده عمومی نشانگر بیولوژيک فرمالدئید RRS

  • شماره دستگاه استریل کننده و تاریخ انجام فرآیند را روی نشانگر ثبت کنید.
  • تعداد کافی نشانگر بیولوژیک را در داخل دستگاه در جایی که سخت ترین محل (معمولا مرکز و گوشه‎‎های نزدیک درب) جهت استریلیزاسیون است قرار دهید. همچنین در محل هایی که تراکم زیاد مواد یا وسایل وجود دارد نیز از نشانگر بیولوزیک استفاده شود.
  • ویال ها را متناسب با حجم اتوکلاو و قوانین (حداقل دو عدد و در ظرفیتهای بالاتر ۵ عدد) استفاده کنید. استفاده از کمتر از دو عدد نشانگر بیولوژیک توصیه نمی شود. تعداد نشانگر بیولوژیک بر طبق استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای ایران (ویرایش چهارم / سال 1398) باید انتخاب شود.
  • نشانگرشیمیایی تایپ یک موجود روی نشانگر بیولوژیک فرمالدئید را بررسی کنید. تغییر رنگ آن به نارنجی نشان دهنده قرار گرفتن نشانگر در فرایند استریل است. هر گونه تغییر رنگ در رنگ اولیه نشانگر شیمیایی قابل قبول می باشد.

دستورالعمل اختصاصی نشانگر بیولوژیک RRS

  • مراحل موجود در دستورالعمل استفاده عمومی را انجام دهید.

  • پس از اتمام سیکل استریل، کپسول شیشه ای حاوی محیط کشت درون ویال شکسته شود. نشانگر در دمای ۲±۵۶ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت در انکوباتور قرار گیرد.

نتیجه نشانگر بیولوژیک

اگر فرآیند استریلیزاسیون کاملا انجام شده باشد، محیط کشت ویالی که در دستگاه استریل کننده قرار گرفته، نباید هیچ نشانه‎ای از رشد اسپور را نشان دهد. در این صورت رنگ محیط کشت ویال باید به رنگ بنفش باقی بماند. رنگ زرد یا کدری ویال نشان دهنده رشد باکتری در محیط کشت و نقص در فرایند استریل می‎باشد.

مهم! * نشانگر بیولوژيک در حال انکوباسیون را در فواصل مناسب ۱۰ ساعته بازبینی نمایید.

 * از یک ویال استریل نشده به عنوان شاهد مثبت استفاده کنید. در این صورت از فراهم شدن شرایط مناسب در انکوباتور، اطمینان حاصل می کنید. تست شاهد باید تغییر رنگی از بنفش به زرد داشته باشد که نشان ‎دهنده صحت فرایند انکوباسیون است.

نتایج حاصل از تغییر رنگ نشانگر بیولوژیک را در دفتر مستند سازی (CSSD) شرکت RRS ثبت کنید.

شرایط نگهداری

  • در مکان تاریک و در دمای محیط بین ۱۰-۳۰ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ۳۰-۸۰ % نگهداری شود.

  • در فریزر، و در معرض مواد ضد عفونی کننده و دیگر مواد شیمیایی قرار ندهید.

  • نشانگر بیولوژيک RRS طول عمر مشخصی دارند که روی آنها درج شده است.

هشدار

– از استفاده مجدد نشانگر بیولوژیک RRS خودداری نمایید.

– ویال را بلافاصله پس از خارج کردن از دستگاه نشکنید. برای فشردن آن نیروی زیادی اعمال نکنید، زیرا این کار می‌تواند سبب بیرون ریختن مایع داخل آن‎ها شود.

امحاء پسماند

نشانگر بیولوژیک فرمالدئید مثبت را می توانید مطابق دستورالعمل (دستگاه امحاء زباله خشک و مرطوب یا اتوکلاو در دمای ۱۲۱ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳۰ دقیقه) امحا کنید.

دانلود کاتالوگ

 

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

نشانگر بیولوژيک بخار ۱۰۶ (۲۱۱۲۰-۱۴ RRS)

نشانگر بیولوژيک پلاسما ۱۰۶ (۲۳۱۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر کنترل دسته ها فرمالدئید (PCD) (RRS 14-۱۴۵۲۰)

برچسب دو چسب فرمالدئید (۱۴۱۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر بیولوژیک اتیلن اکساید (22110-۱۴ RRS)

×