نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۴ ( ۱۱۴۵۰-۱۴ RRS) جهت کنترل استریلیزاسیون پک و بسته های کمتر از ۱۲ قلم شامل پک های استریل کوچک مانند ست پانسمان مورد استفاده قرار می گیرد. نشانگر شیمیایی تایپ ۴ نسبت به دو یا چند پارامتر مؤثر در استریلیزاسیون حساسیت نشان می دهد. پارامترها برای انواع استریلیزاسیون متفاوت می باشد. در اتوکلاو بخار، سه پارامتر دما، زمان و فشار حائز اهمیت می باشد. نشانگر شیمیایی RRS برای دستگاه اتوکلاو بخار در دو دمای ۱۳۴ درجه سانتی گراد به مدت ۳/۵ دقیقه و ۱۲۱ درجه سانتی گراد به مدت ۱۵ دقیقه کارایی دارد. این نشانگر دارای قابلیت مستند سازی و ثبت مشخصات است. این مشخصات شامل تاریخ استریل، کد کاربر، کد و سیکل اتوکلاو و توضیحات مربوط به بسته استریل می باشد.

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۴ (۱۱۴۵۰-۱۴ RRS) قبل از قرار گرفتن در اتوکلاو

نتیجه نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۴

تغییر رنگ نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۴ ( ۱۱۴۵۰-۱۴ RRS) با قابلیت ثبت مشخصات از نارنجی به سیاه می باشد. تغییر رنگ کامل نشان دهنده عملکرد صحیح دستگاه استریلیزاسیون است. عدم تغییر رنگ نشانگر شیمیایی نشان دهنده شکست در فرآیند استریلیزاسیون است. همچنین باید صحت عملکرد دستگاه توسط مسئول فنی مورد بررسی قرار گیرد.

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۴ (۱۱۴۵۰-۱۴ RRS) بعد از قرار گرفتن در اتوکلاو

نتایج حاصل از تغییر رنگ نشانگر شیمیایی را در دفتر مستند سازی CSSD شرکت RRS ثبت کنید.

مشخصات نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۴ (۱۱۴۵۰-۱۴ RRS)

دانلود کاتالوگ

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۴ (۱۱۴۴۰-۱۴ RRS)

نشانگر کنترل دسته ها فرمالدئید (PCD) (RRS 14-۱۴۵۲۰)

نشانگر کنترل دسته ها اتیلن اکساید (PCD) (RRS 14-12520)

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۶ (11650-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی حرارت خشک تایپ ۶ (۱۵۶۱۰-۱۴ RRS)

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Pin It on Pinterest

×