نشانگر شیمیایی در برابر نشانگر بیولوژیک


نشانگر های شیمیایی تأیید می کنند که مقادیر مورد نیاز زمان و دما و ماده ضدعفونی کننده (اعم از بخار، پراکسید هیدروژن یا اتیلن اکساید) ​​در داخل دستگاه ضدعفونی کننده یا بسته حاصل شده است. نشانگر شیمیایی به نقطه پایانی خود می رسد (به عنوان مثال، تغییر رنگ کامل نشانگر) تا نشان دهند که بسته یا ابزار آلات در معرض دمای مناسب و یا استریل قرار گرفته است. این نشانگر ها بخش مهمی از روند اطمینان از فرآیند استریلیزاسیون هستند، که بلافاصله به شما نشان می دهند که یک یا چند پارامتر مهم استریلیزاسیون برآورده شده است. نشانگر شیمیایی کشندگی را اندازه گیری نمی کند زیرا اسپورهای زنده در نشانگر شیمیایی وجود ندارند که به عنوان بخشی از روند استریل شدن از بین برود. نشانگر های شیمیایی هنوز شاخص مهمی برای هر برنامه استریلیزاسیون هستند. این نشانگر ها می توانند نتایج فوری را برای اطمینان از قرار گرفتن در معرض شرایط صحیح استریل شدن فراهم کنند.

با این حال، نشانگر های شیمیایی به شما نمی گویند که آیا میکروب های بالقوه ایجاد کننده عفونت در آن بار در معرض دوز کشنده ماده ضدعفونی کننده هستند یا خیر. فقط نشانگر بیولوژیک می تواند این کار را انجام دهد. نشانگر های بیولوژیک برای نظارت بر اثربخشی دستگاه های ضدعفونی کننده و چرخه های استریلیزاسیون جداگانه استفاده می شوند.

تئوری نشانگر های بیولوژیک این است که اگر روند استریل کردن شما به اندازه کافی موثر باشد که بتواند جمعیت زیادی از اسپورهای بسیار مقاوم را از بین ببرد، پس تعداد کمتری از ارگانیسم های کم مقاومت تر را نیز در دستگاه های پزشکی از بین می برد. از آنجا که این نشانگر از بین بردن اسپورهای میکروبی را تشخیص می دهد، نشانگر بیولوژیک قادر است اطلاعات خوبی از نظارت فرآیند استریلیزاسیون را ارائه دهد که از هر نظارت استریلیزاسیون دیگری با ارزش تر است. پس از قرار گرفتن در معرض فرآیند استریلیزاسیون، نشانگر های بیولوژیک سلف کانتین فعال می شوند تا اسپورها با محیط رشد بهینه در تماس باشند و سپس باید در دمای مناسب انکوبه شوند تا بقای اسپورها مشخص شود. به همین دلیل، نتایج بلافاصله در دسترس قرار نمی گیرند. با این حال، پیشرفت در فناوری های نشانگر های بیولوژیک منجر به طراحی و ساخت نشانگر های بیولوژیک سریع (Rapid test) شده است، که در مدت زمان کم نتایج عملی را برای کاربر نهایی فراهم می کند.

انتهای پیام/ سه شنبه 4 آذر 1399

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

نشانگر بیولوژیک اتیلن اکساید (22110-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی پلاسما تایپ ۴ (۱۳۴۱۰-۱۴ RRS)د)

نشانگر کنترل دسته ها اتیلن اکساید (PCD) (RRS 14-12520)

اسپور چیست؟

بسته بندی اقلام برای فرآیند استریل شدن

×