چرا ابزار آلات باید قبل از استریل کردن شسته شوند؟


تمیز کردن باید قبل از همه مراحل ضد عفونی و استریل کردن باشد. تمیز کردن شامل از بین بردن آلودگی ها (آلی یا غیر آلی) از یک ابزار یا دستگاه است. اگر آلودگی های قابل مشاهده برداشته نشوند، با غیر فعال کردن میکروبی تداخل می یابد. این آلودگی ها می تواند فرآیند ضد عفونی یا استریل کردن را به خطر اندازد. آلودگی های موجود بر روی ابزارآلات را می توان با استفاده از ابزار شست و شوی دستی یا مواد شوینده، آب و یا با استفاده از تجهیزات خودکار (به عنوان مثال، دستگاه تمیزکننده اولتراسونیک، ضد عفونی کننده/ شوینده) و مواد شیمیایی از یک ابزار جدا کرد. پس از تمیز کردن، ابزارآلات باید با آب شسته شوند تا مواد شیمیایی یا مواد شوینده از بین بروند.

شرکت روشن رای سپاهان انواعی از نشانگر های کنترل فرآیند شست وشو از جمله سونو چک RRS را طراحی و ارائه کرده است.

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

تمیز کردن چیست و چرا مهم است؟

کنترل استریلیزاسیون در کجا قرار داده شود؟

تفاوت بین ضد عفونی و استریل کردن

فاکتورهای موثر بر کارایی فرآیند استریلیزاسیون چیست؟)

معنای Z-Value چیست؟

×