کنترل استریلیزاسیون در کجا قرار داده شود؟


کنترل های استریلیزاسیون در کجا قرار داده شوند؟ بهتر است که کنترل های استریلیزاسیون در مکان هایی قرار داده شوند که برای عوامل استریلیزاسیون غیر قابل دسترس باشند. مکان های کلیدی در مرکز بار، مرکز بسته بسته بندی، یا نزدیک به درب تجهیزات است. هدف، مناطقی از بسته بندی است که احتمال عدم کفایت استریلیزاسیون، بیشتر است.

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

چرا ابزار آلات باید قبل از استریل کردن شسته شوند؟

فرآیندهای استریلیزاسیون چگونه مانیتور می شوند؟

بسته بندی اقلام برای فرآیند استریل شدن

تمیز کردن چیست و چرا مهم است؟

چه موقع نشانگر زیستی مخصوص فرآیند استریلیزاسیون استفاده می شود؟

×