سونو چک (تست حمام التراسونیک) (44110-۱۴ RRS)

سونو چک (تست حمام التراسونیک) (44110-۱۴ RRS)

      سونو چک RRS یک ابزار دوزیمتر مورد استفاده برای نظارت بر انرژی دستگاه تمیز کننده اولتراسونیک ( حمام التراسونیک ) می باشد. هنگامی که در تمیز کننده اولتراسونیک انرژی کافی تأمین می شود وعملکرد دستگاه صحیح است، سونو چک RRS تغییر رنگ می دهد. مشکلاتی...

read more
تست تشخیص پروتئین باقی مانده بر سطوح شستشو  ( 41310-14 RRS)

تست تشخیص پروتئین باقی مانده بر سطوح شستشو ( 41310-14 RRS)

ساختار و شرح تست تشخیص پروتئین باقی مانده بر سطوح شستشو این کیت شامل یک معرف برای تشخیص پروتئین و یک سـواب برای نمونه‌گیری از سـطوح یا ابزارآلات است.تسـت پروتئین RRS، یک تسـت سـریع جهت تشــخیص پروتئین‌های باقی مانده بر روی سـطوح دسـتگاه های شسـتشو دهنده،...

read more
تست تشخیص پروتئین، چربی و مواد قندی باقی مانده بر سطوح شستشو (41210-14 RRS)

تست تشخیص پروتئین، چربی و مواد قندی باقی مانده بر سطوح شستشو (41210-14 RRS)

ساختار و شرح تست تشخیص پروتئین، چربی و مواد قندی باقی مانده بر سطوح شستشو (41210-14 RRS) تست تشخیص پروتئین شامل یک سواب برای نمونه‌گیری از سطوح یا ابزارآلات و دو تیوپ پلاستیکی A (فاز جامد) و B (فاز مایع) حاوی معرف، جهت تشخیص آلودگی است. تست پروتئین RRS، یک تست بسیار...

read more
نوار تست گلوتارآلدئید (45110-14 RRS)

نوار تست گلوتارآلدئید (45110-14 RRS)

این تست برای تعیین غلظت ماده ضد عفونی کننده گلوتارآلدئید استفاده می شود تا اطمینان حاصل شود که محلول ضد عفونی کننده سطح بالا گلوتارآلدئید همچنان کارایی لازم جهت ضدعفونی و اسپور کشی را دارد یا نه. محدوده غلظت قابل تشخیص این محصول قابلیت اندازه گیری غلظت گلوتارآلدئید در...

read more
همو تست (نشانگر پایش فرآیند پاک سازی) (۴۲۱۱۰-۱۴ RRS)

همو تست (نشانگر پایش فرآیند پاک سازی) (۴۲۱۱۰-۱۴ RRS)

همو تست یا نشانگر تشخیص ذرات خون باقی­مانده بر سطوح بعد از پاک­ سازی و شستشو همو تست (تست خون) RRS یک نشانگر سریع و با دقت بالا به جهت تشخیص باقیمانده های خون است. کیت RRS برای تشخیص خون بر روی آندوسکوپ، ابزار جراحی، سطوح دستگاه شستشو دهنده، ضدعفونی کننده و تمیزکننده...

read more
نشانگر پروتئین 1 (۴۱۱۱۰-RRS ۱۴)

نشانگر پروتئین 1 (۴۱۱۱۰-RRS ۱۴)

تست پروتئین RRS یا نشانگر تشخیص ذرات پروتئین باقی­مانده بر سطوح بعد از پاک­ سازی و شست و شو تست پروتئین، نشانگر تشخیصی سریع جهت تشخیص پروتئین ها و ذرات پروتئین باقی مانده روی سطوح می باشد. دستگاه های شستشو دهنده و ضدعفونی کننده، حمام های اولتراسونیک، آندوسکوپ‌ها و...

read more
×