راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی

يكي از بهترين روشهاي مراقبتي كه داراي تعاريف استاندارد شده عفونت های بیمارستانی بوده، نظام كشوري مراقبت عفونت های بیمارستانی يا National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS) مي باشد. كه اين نظام مراقبتي عبارتست از جمع آوري، تجزيه، تحليل و تفسير اطلاعات و...

استاندارد اعتبار بخشی ملی بیمارستان های ایران

سلامت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهم ترین نیاز ها و اساسی ترین حقوق مردم به رسمیت شناخته شده است. خوشبختانه در دولت تدبیر و امید در برنامه تحول نظام سلامت این مهم به عنوان یکی از اولویت های اصلی در دستور کار قرار گرفته است. در این میان، بی...

کنترل عفونت های بیمارستان

عفونت هاي بيمارستاني همزمان با گسترش بيمارستان ها همواره يكي از مشكلات عمده بهداشتي و درماني بوده است. با افزايش مدت اقامت بيمار در بيمارستان موجب افزايش ابتلا و مرگ ومير از اين عفونت ها شده و در نتيجه هزينه هاي بیمارستانی را به شدت افزايش مي دهد. اقدامات مختلفي به...
×