ضد عفونی کننده گلوتارآلدهید

ضد عفونی کننده گلوتارآلدهید

بررسی کلی ضد عفونی کننده گلوتارآلدهید یک دی آلدهید اشباع شده است که به عنوان یک ضد عفونی کننده شیمیایی سطح بالا، مقبولیت گسترده ای پیدا کرده است. فقط هنگامی که محلول با استفاده از عوامل قلیایی تا pH 7.5-8.5  فعال شود (قلیایی ساخته شود)، محلول اسپور کش می شود. این...

چه تفاوتی بین تمیز کردن، ضد عفونی کردن، استریلیزاسیون و آلودگی زدایی وجود دارد؟

آیا می توانید تفاوت بین تمیز کردن، ضد عفونی کردن ، استریلیزاسیون و آلودگی زدایی را شناسایی کنید؟ اگرچه مشابه هستند، اما هنگام کار برای کنترل عفونت تفاوت های واضحی وجود دارد. آنچه در زیر می آید تعاریف هر یک از این موارد است. تمیز کردن و ضد عفونی کردن: فرایندی است که...

ضد عفونی حرارتی چیست؟

ضد عفونی حرارتی روشی برای گندزدایی است که با استفاده از گرمای مرطوب باکتری ها و ویروس ها را در معرض دمای خاص برای مدت زمان مشخص از بین می برد. فرآیند ضد عفونی حرارتی در دمای بالا می تواند پروتئین های موجود در ویروس ها و باکتری ها را از بین ببرد و آنها را مرده یا بی...
×