مارکر جراحی (11110-18 RRS)

مارکر جراحی (11110-18 RRS)

مارکر جراحی RRS به منظور نوشتن و علامت­ گذاری بر روی پوست بیمار، مانند طرح ریزی محل های جراحی یا محل های آناتومیک جهت اندازه گیری صحیح فشار خون، استفاده می­ شوند. این مارکر­ها به گونه ای طراحی شده اند که جراح به آسانی و با دقت محل انتخاب شده را قبل از جراحی علامت­...
×