روش های فیزیکی استریلیزاسیون- گرمای خشک

روش های فیزیکی استریلیزاسیون- گرمای خشک

این مهم است که همیشه در نظر داشته باشیم که اثر میکروب کشی گرما به وجود مواد آلی یا کثیفی روی مواد بستگی دارد. به عنوان مثال، این امر در مورد روغن یا چربی برای مواردی که میکروارگانیسم ها از عملکرد مبتنی بر حرارت محافظت می شوند، صدق می کند. گرمای خشک به آرامی در مواد...

غیر فعال سازی عوامل بیماری زای خون بر روی تجهیزات و در محیط

ظهور HIV آگاهی را در مورد همه میکروارگانیسم های بیماری زا که از طریق خون منتقل می شوند افزایش داد. اما توصیه های ملی و بین المللی مربوط به از بین بردن این ارگانیسم ها در سطوح محیطی چندان مفید به نظر نمی رسد. مطالعات انجام شده بر روی مواد ضد عفونی کننده نشان می دهد که...

ضد عفونی عناصر آلوده به HBV، HIV یا مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

ابزار زیست پزشکی نیمه بحرانی آلوده به خون بیماران HBV یا HIV یا ترشحات تنفسی بیماران مبتلا به سل باید ضدعفونی سطح بالایی دریافت کنند، زیرا مطالعات تجربی غیرفعال شدن این ارگانیسم ها را با ضدعفونی کننده هایی از این نوع نشان داده است. لازم به ذکر است که بسیاری از بیماران...

ضد عفونی ایمپلنت ها و ماسک های بیهوشی

ایمپلنت ها برای برقراری اتصالات باید از زمان خرید آنها از کارخانه سازنده استریل باشند. ایمپلنت ها مانند استخوان ها، پیچ ها، صفحات و مش ها که استریل نیستند باید در اتوکلاو استریل شوند و تا زمانی که نشانگر بیولوژیکی منفی شود در سرویس نگهداری شوند. HDL  را نمی توان...

ضد عفونی تجهیزات دندانپزشکی

افزایش مقالات علمی و تبلیغات در مورد انتقال احتمالی عوامل عفونی در مطب دندانپزشکی، توجه متخصصان این رشته را بر ابزارهای دندانپزشکی به عنوان عوامل احتمالی انتقال بیماری متمرکز کرد. ADA  (انجمن دندانپزشکی آمریکا) یادآوری می کند که هر عنصر یا عناصر جراحی که به طور...
×