ماژیک با جوهر نشانگر برای فرآیند استریلیزاسیون بخار RRS

ماژیک با جوهر نشانگر برای فرآیند استریلیزاسیون بخار RRS

ماژیک با جوهر نشانگر برای فرایند استرلیزاسیون بخار ماژیک تولید شده شرکت روشن رای سپاهان RRS جهت نوشتن و علامت گذاری بر موارد زیر استفاده می شود: لیبل ها،  برچسب ها ، بسته های قرار گرفته شده در اتوکلاو جهت استریل مشخصات محصول ماژیک بخار RRS دارای نشانگر تایپ ۱ مورد...
×