انواع بسته بندی وسایل مورد استفاده در استریل کننده ها


برای بسته بندی صحیح وسایل و ابزار آلات استاندارد های بین المللی وجود دارد. شرایط لازم برای موادی که در بسته بندی وسایل استریل استفاده می شود و همچنین چگونگی کار کردن با این مواد در استاندارد ISO 11607  و استاندارد اروپایی CEN به شماره 868 EN ذکر شده است.

برای بسته بندی از مواد مختلف و متنوعی استفاده می شود. به طور عمومی از مواد چند بار مصرف (درام های استوانه ای فلزی و پارچه های نخی ) بیشتر استفاده می شود. ولی چون این مواد معمولا مانع خوبی برای ورود میکروارگانیسم ها نیستند، از آنها کمتر در بخش های CSSD استفاده می شود. ولی برای بسته بندی ثانویه از آنها استفاده می شود.

مواد بسته بندی می تواند شامل کاست های دربسته سوراخ دار (کانتینر های استریل)، کیسه های پلاستیکی یا کاغذی و ورقه های پارچه ای یکبار مصرف بافته و غیربافته، بسته بندی های (کیسه) لامینت، و بسته بندی پارچه ای باشد. مواد بسته بندی باید برای نوع فرآیند استریلیزاسیون مورد استفاده طراحی شده و متناسب با موارد استریلیزه باشد.

انتهای پیام/ چهارشنبه 1 بهمن 1399

منابع

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)- Sterilization: Packaging & Storage

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

برخی از روش های استریلیزاسیون (اشعه یونیزه کننده، گرمای خشک، مواد شیمیایی مایع)

بار میکروبی دستگاه های جراحی

بسته بندی اقلام برای فرآیند استریل شدن

چه کاری انجام دهیم اگر کنترل چرخه استرلیزاسیون نتیجه مثبت داشت؟

فاکتورهای موثر بر کارایی فرآیند استریلیزاسیون چیست؟

×