انکوباتور هوشمند نشانگرهای زیستی فرآیند استریلیزاسیون مدل I120


روشن رای سپاهان مفتخر است که اعلام کند انکوباتور هوشمند نشانگرهای زیستی فرآیند استریلیزاسیون مدل I120 اکنون بخشی از RRS است. انکـوباتور هوشمند مخصوص نشـانگرهـای زیســتی فرآیند استریلیزاسیون برای انکوبه کردن این نشانگرها طراحی شده است.

انکوباتور هوشمند I120 با قابلیت انکوبه کردن 12 نشانگر، پس از روشن شدن و قرارگیری انواع نشانگر‌های زیستی فرآیند استریل (با رنگ سبز یا بنفش) در حفره های انکوباتور، به سرعت نوع نشانگر زیستی را تشخیص داده و بر این اساس دمای مورد نیاز برای کشت باکتری‌ها (°C 37 یا °C 56) را فراهم می‌کند .

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.

انکوباتور هوشمند نشانگرهای زیستی فرآیند استریلیزاسیون مدل I120

×