تست تشخیص پروتئین باقی مانده بر سطوح شستشو ( 41310-14 RRS)


ساختار و شرح تست تشخیص پروتئین باقی مانده بر سطوح شستشو

این کیت شامل یک معرف برای تشخیص پروتئین و یک سـواب برای نمونه‌گیری از سـطوح یا ابزارآلات است.
تسـت پروتئین RRS، یک تسـت سـریع جهت تشــخیص پروتئین‌های باقی مانده بر روی سـطوح دسـتگاه های شسـتشو دهنده، ضدعفونی‌کننده، تمیزکـننده های اولتراسونیک، آندوسکوپ ها و وسایل جراحی می‌باشد.

هدف استفاده

  • وجـود مقادیر کم یک مـیکروگرم از بقایای زنجـیره های پروتئین بر روی سطوح یا وسـایل توسط این تسـت قابل تشـخیص است
  • تفسـیر آسان تغــییر رنگ محــلول
  • حداقـل آمـوزش جهـت یادگـیری

احتیاط: هنگام استفاده از کـیت تشـخیص پروتئین جهـت اجتناب از آلودگی با بقایای پروتئینی پوست، باید از دستکش استفاده شود.

روش استفاده از تسـت پروتئین RRS

1- سـواب را از کاور آن بیرون بیاورید.

2- اگر سطح مورد نظر جهت تسـت مرطـوب اسـت، سـواب را با فشـار به آن مالـش دهید. اگر ســطح مورد نـظر خشـک باشـد، به سـادگی سـواب را با آب اســتریل یـا آب مقـطر مرطـوب نمایید و سـپس با فشار به مـحل مورد نظر مالش دهــید (شکـل1). لازم به ذکــر اسـت، پروتـئیـن پــس از شستشو بیشتر در لولاها و شکاف‌های وسایل باقی می‌ماند.
3- درب ویال را باز کرده و سواب را تقریباً به مدت 5 الی 10 دقیقه در معرف نگه دارید (شکل2). می‌توانید سواب کوتاه شده را درون ویال قـرار داده، درب آن را ببندید و به خوبی تـکان دهید. برعکـس کردن ویال به تشـخیص بهتر تغییر رنگ سـر سوآب کمک می‌کند.

4- به صـورت ظاهری تغییر رنگ سر سوآب را بررسی کنید. اگر سواب آبی یا بنفش شده باشـد، بقـایای پروتئین روی نمونه وجـود داشـته اسـت. در صـورت وجود مـقادیر بـالایی از پروتئین رنگ محلـول داخل ویال به قرمز تیره یا بنفش تغییر خواهد کرد. مدت زمان نگهداری طولانی تر سوآب در داخل محلول سبب ایجاد رنگ واضح‌تر، پر رنگ‎تر و موجب تشخیص دقیق تر می‌شـود (شکل3 و 4).

نتایج حاصل از تست تشخیص پروتئین باقی مانده بر سطوح شستشو ( 41310-14 RRS) را در دفتر مستند سازی CSSD RRS ثبت کنید.

روش نگهداری

در یخچال (2-8 درجه سانتی گراد) نگهداری شود.
در معرض نور، حرارت بالا، ضد عفونی کننده‌ها و مواد شیمیایی قرار داده نشود.

در هنگام باز نمودن درب ویال حتما از دستکش استفاده شود.

ماندگاری

18 ماه پس از تولید

امحا

اندیکاتورهای استفاده شده را مطابق با قوانین مراقبت‎های بهداشتی و ایمنی کشور خود (دستورالعمل امحا) دور بریزید.

دانلود کاتالوگ تست پروتئین RRS

برای آشنایی بیشتر با سایر محصولات به این لینک ها مراجعه نمایید

تست پروتئین (نشانگر پایش فرآیند پاک سازی) (۴۱۱۱۰-RRS ۱۴)

همو تست (نشانگر پایش فرآیند پاک سازی) (۴۲۱۱۰-۱۴ RRS)

تست تشخیص پروتئین، چربی و مواد قندی باقی مانده بر سطوح شستشو (41210-14 RRS)

سونو چک (تست حمام التراسونیک) (۸۲۱۱۰-۱۴ RRS)

×