مراحل ضدعفونی سطح بالا – خشک کردن نهایی


مرحله ششم ضدعفونی سطح بالا، خشک کردن نهایی است که در ادامه به بررسی نکات مهم در طی مراحل می پردازیم:

  • شستشوی نهایی کانال ها و سطوح خارجی آندوسکوپ را با الکل 70 انجام دهید.
  • خشک کردن را با رواناب یا با هوای فشرده فیلتر شده، که باید عاری از روغن و آب و با فشار کم (کمتر از 12 پوند بر اینچ مربع) باشد، انجام دهید.
  • آندوسکوپ را در یک کیسه سیل شده یا کیسه استریل شده ظرف 40 دقیقه و تا زمان استفاده بعدی نگهداری کنید. اگر بیش از 40 دقیقه گذشت، باید دوباره قبل از استفاده ضدعفونی شود.
  • در مورد یک کیسه سیل شده برای نگهداری ابزار، روی کیسه برچسب “ضدعفونی شده” بزنید تا اعتبار فرآیند را نشان دهید.

انتهای پیام/ دوشنبه 27 فروردین 1402

منابع

Sterilization manual for health centers

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

مراحل ضد عفونی سطح بالا – شستشوی عامل ضد عفونی کننده

مراحل ضد عفونی سطح بالا – استفاده از ضدعفونی کننده

مراحل ضدعفونی سطح بالا – خشک کردن

مراحل ضدعفونی سطح بالا – آبکشی

مراحل ضدعفونی سطح بالا – شستشو

×