مراحل ضدعفونی سطح بالا – خشک کردن


سومین مرحله از مراحل ضدعفونی سطح بالا خشک کردن می باشد که در زیر نکات مهم در طی مراحل آن را با هم مرور می کنیم:

  • شستشوی نهایی کانال ها و سطوح خارجی آندوسکوپ را با الکل 70 انجام دهید.
  • خشک کردن را با یک پارچه یکبار مصرف تمیز و/یا با هوای فشرده با فشار کم (کمتر از 12 پوند بر اینچ مربع) انجام دهید.

انتهای پیام/ شنبه 17 فروردین 1403

منابع

Sterilization manual for health centers

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

مراحل ضدعفونی سطح بالا – آبکشی

مراحل ضدعفونی سطح بالا – شستشو

دستورالعمل های عمومی برای انجام ضدعفونی در سطح بالا

توصیه هایی عمومی برای استفاده از فرآیندهای ضد عفونی

ارتوفتالدهید

×