مراحل ضدعفونی سطح بالا – شستشو


یکی از مراحل ضدعفونی سطح بالا شستشو می باشد که در زیر نکات مهم در طی مراحل آن را با هم مرور می کنیم:

  • محلول شوینده آنزیمی را در آب آشامیدنی در سینی شستشو با رعایت نسبت و دمای آب که توسط سازنده محصول مشخص شده است، آماده کنید.
  • آندوسکوپ را به طور کامل در محلول فرو کنید (برای مدل های غیرقابل غوطه وری، سر غوطه ور نیست).
  • محلول شوینده آنزیمی رقیق شده را از طریق کانال های آندوسکوپ به گردش درآورید تا بقایای مواد آلی به طور کامل از بین بروند.
  • برای مدت زمانی که سازنده محصول پاک کننده مشخص کرده است، ابزارها را زیر آب قرار دهید و کانال ها پر از محلول بگذارید.
  • در مدل های غیر شناور، سر باید با یک پارچه آغشته به محلول شوینده آنزیمی تمیز شود.
  • محلول شوینده آنزیمی را دور بریزید. سینی شستشوی مورد استفاده را با آب آشامیدنی بشویید.

انتهای پیام/ سه شنبه 7 فروردین 1402

منابع


Sterilization manual for health centers

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

دستورالعمل های عمومی برای انجام ضدعفونی در سطح بالا

توصیه هایی عمومی برای استفاده از فرآیندهای ضد عفونی

ارتوفتالدهید

روش های شیمیایی مایع – ضد عفونی فیزیکی

عوامل موثر بر اثربخشی فرآیند ضد عفونی

×