نوار تست گلوتارآلدئید (45110-14 RRS)

این تست برای تعیین غلظت ماده ضد عفونی کننده گلوتارآلدئید استفاده می شود تا اطمینان حاصل شود که محلول ضد عفونی کننده سطح بالا گلوتارآلدئید همچنان کارایی لازم جهت ضدعفونی و اسپور کشی را دارد یا نه.

محدوده غلظت قابل تشخیص

این محصول قابلیت اندازه گیری غلظت گلوتارآلدئید در محدوده 0/5 تا 2/5 درصد را دارا می باشد.

نحوه استفاده از نوار تست گلوتارآلدئید

    1. نوار تست را به تعداد مورد نیاز از ظرف آن خارج کنید و درب آن را محکم ببندید.

    1. نوار تست را به مدت 1 ثانیه وارد محلول ضد عفونی کرده و سپس خارج کنید.

    1. مایع اضافی روی نوار تست را با تکان دادن حذف کنید.

    1. 60 تا 90 ثانیه صبر کنید و تغییر رنگ تست گلوتارآلدئید را با شاخص رنگی روی ظرف مقایسه کنید و غلظت نزدیک را یادداشت کنید (شکل زیر). ممکن است بعد از گذشت زمان بیشتر رنگ نوار تست تغییر کند و اعتبار خود را از دست بدهد.

نکته

در حضور فرمالدئید و یا pH کمتر از 4 یا بیشتر از 9 احتمال ایجاد خطا در آزمون وجود دارد.

شرایط نگهداری

به دور از نور خورشید و رطوبت نگهداری شود. درب ظرف همیشه محکم بسته بماند. در جای خشک و خنک (دمای زیر 30 درجه سانتی گراد) نگهداری شود.

دانلود کاتالوگ

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

همو تست (نشانگر پایش فرآیند پاک سازی) (۴۲۱۱۰-۱۴ RRS)

سونو چک (تست حمام التراسونیک) (۸۲۱۱۰-۱۴ RRS)

تست پروتئین (نشانگر پایش فرآیند پاک سازی) (۴۱۱۱۰-RRS ۱۴)

مارکر جراحی (11110-18 RRS)

کارت کانتینر

×