غیر فعال سازی عوامل بیماری زای خون بر روی تجهیزات و در محیط

ظهور HIV آگاهی را در مورد همه میکروارگانیسم های بیماری زا که از طریق خون منتقل می شوند افزایش داد. اما توصیه های ملی و بین المللی مربوط به از بین بردن این ارگانیسم ها در سطوح محیطی چندان مفید به نظر نمی رسد. مطالعات انجام شده بر روی مواد ضد عفونی کننده نشان می دهد که...

ضد عفونی عناصر آلوده به HBV، HIV یا مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

ابزار زیست پزشکی نیمه بحرانی آلوده به خون بیماران HBV یا HIV یا ترشحات تنفسی بیماران مبتلا به سل باید ضدعفونی سطح بالایی دریافت کنند، زیرا مطالعات تجربی غیرفعال شدن این ارگانیسم ها را با ضدعفونی کننده هایی از این نوع نشان داده است. لازم به ذکر است که بسیاری از بیماران...

ضد عفونی ایمپلنت ها و ماسک های بیهوشی

ایمپلنت ها برای برقراری اتصالات باید از زمان خرید آنها از کارخانه سازنده استریل باشند. ایمپلنت ها مانند استخوان ها، پیچ ها، صفحات و مش ها که استریل نیستند باید در اتوکلاو استریل شوند و تا زمانی که نشانگر بیولوژیکی منفی شود در سرویس نگهداری شوند. HDL  را نمی توان...

ضد عفونی تونومتر ها، حلقه های دیافراگم و ابزارهای کرایوسرجری

استراتژی های ضد عفونی برای تونومتر ها، حلقه های دیافراگم و ابزارهای کرایوسرجری بسیار متنوع است و مطالعات اثربخشی آنها را نشان داده است. اگرچه این ابزار ها نیمه بحرانی هستند، اما در بسیاری از مطالعات انجام شده از الکل ها و ترکیبات کلردار استفاده شده است که ضدعفونی...

ضد عفونی برونکوسکوپ ها

برونکوسکوپ ها، منابع نور و موچین ها باید قبل از شروع عمل بازرسی شوند تا عملکرد یا وضعیت صحیح آنها تایید شود. برونکوسکوپ باید قبل از اولین معاینه در روز و بلافاصله پس از هر معاینه ضدعفونی سطح بالا (HLD) دریافت کند. تمام قطعات قابل جدا شدن باید برای تمیز کردن مکانیکی...
ضدعفونی آندوسکوپ

ضدعفونی آندوسکوپ

اگر آندوسکوپ را نمی توان استریل کرد، یک فرآیند ضدعفونی سطح بالا (HLD) باید بلافاصله قبل از استفاده از آن با بیمار انجام شود. عناصر یکبار مصرف: سازنده این عناصر یکبار مصرف را استریل ارائه می دهد. باز کردن بسته استریل به معنای استفاده فوری از آن است. پس از استفاده، آنها...
×