مطالب علمی

ضد عفونی هوا

بیوآئروسل‌ها گروهی از ذرات معلق در هوا با منشاء بیولوژیکی هستند که عموماً شامل باکتری‌ها، قارچ‌ها،...

read more

در پینترست پین کنید

×