ویال شیشه ای حرارت خشک (۱۵۵۲۰-۱۴ RRS)

ویال شیشه ای حرارت خشک (۱۵۵۲۰-۱۴ RRS)

برای کنترل استریلیزاسیون با حرارت خشک از ویال شیشه ای حرارت خشک (۱۵۵۲۰-۱۴ RRS) استفاده می شود. نشانگر شیمیایی RRS برای بررسی پارامتر های مشخص از دما و زمان در طول یک سیکل استریلیزاسیون حرارتی خشک استفاده می شوند. بعد از اتمام کار دستگاه، یک تغییر رنگ برگشت ناپذیر و...
ویال شیشه ای حرارت خشک (۱۵۵۲1-۱۴ RRS)

ویال شیشه ای حرارت خشک (۱۵۵۲1-۱۴ RRS)

برای کنترل استریلیزاسیون با حرارت خشک از ویال شیشه ای حرارت خشک (۱۵۵۲1-۱۴ RRS) استفاده می شود. نشانگر شیمیایی RRS برای بررسی پارامتر های مشخص از دما و زمان در طول یک سیکل استریلیزاسیون حرارتی خشک استفاده می شوند. بعد از اتمام کار دستگاه، یک تغییر رنگ برگشت ناپذیر و...
سونو چک (تست حمام التراسونیک) (44110-۱۴ RRS)

سونو چک (تست حمام التراسونیک) (44110-۱۴ RRS)

[wpml_language_selector_widget] صفحه اصلی محصولات پایش فرآیند پاک سازی نشانگر پروتئین 1 (۴۱۱۱۰-۱۴) نشانگر پروتئین 2 (41110-14) نشانگر پروتئین D همو تست (۴۲۱۱۰-۱۴) سونو چک (۸۲۱۱۰-۱۴) نوار تست گلوتارآلدئید (45110-14) نشانگرهای شیمیایی نشانگرهای بخار – تایپ 2...
حیوانات در مراکز بهداشتی درمانی

حیوانات در مراکز بهداشتی درمانی

حیوانات در مراکز مراقبت بهداشتی به طور سنتی به آزمایشگاه ها و مناطق تحقیقاتی محدود می شدند. با این حال، حضور آنها در مناطق مراقبت از بیمار در حال حاضر بیشتر است، هم در مراقبت‌های حاد و هم در مراقبت‌های طولانی‌مدت، که باعث می‌شود در این مکان‌ها به انتقال بالقوه...
روشهای پاکسازی خون و ترشحات بدن از سطوح

روشهای پاکسازی خون و ترشحات بدن از سطوح

هیچ یک از ویروس های HBV، HCV و HIV هرگز از سطوح خانه (به عنوان مثال، کف، دیوار، یا میز) به فرد منتقل نشده است. با این وجود، حذف سریع، پاکسازی خون و ترشحات آلوده بدن، شیوه‌های کنترل صحیح و الزامات OSHA است. مطالعات نشان می‌دهد که HIV پس از قرار گرفتن در معرض ضد عفونی...

Pin It on Pinterest

×