انتخاب و ارزیابی بسته بندی وسایل استریل


روش های انتخاب بسته بندی وسایل استریل باید مطابق با روش های استریل سازی موجود باشد. قبل از استفاده از ترکیب بسته بندی جدید، باید ارزیابی و اعتبارسنجی با توجه به سازگاری، سهولت استفاده و هزینه/فایده مواد در محل استفاده انجام شود.

برای ارزیابی بسته بندی های وسایل باید برنامه ای برای نظارت مستمر وجود داشته باشد. نظارت باید یکپارچگی لایه خارجی، یکپارچگی مهر و موم ها، سازگاری با روش استریلیزاسیون، وجود نشانگر شیمیایی و تاریخ انقضا را تأیید کند.

نوع بسته بندی توصیه شده برای هر نوع فرآیند استریلیزاسیون در جدول زیر نشان داده شده است.

پایان پیام/ چهارشنبه 12 مهر 1402

منابع

Sterilization manual for health centers. Silvia I. Acosta-Gnass,Valeska de.

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

انواع مواد مورد استفاده در بسته بندی استریل و دستورالعمل استفاده

معیارهای انتخاب نوع سیستم بسته بندی وسایل استریل

اصول کلی بسته بندی تجهیزات پزشکی

تهیه و بسته بندی وسایل

تمیز کردن استریلایزر

×