تکنیک های بسته بندی وسایل استریل


یک تکنیک بسته بندی مناسب، علاوه بر تسهیل حمل و نقل، مدیریت توسط کاربر، و باز کردن و انتقال مواد استریل با تکنیک های آسپتیک، محافظت کافی، شناسایی و نگهداری از استریل بودن را فراهم می کند. همه اینها امکان استفاده ایمن را فراهم می کند.

المنت های مورد استفاده برای بسته بندی

مواد بسته بندی مورد استفاده:

• نوار چسب با نشانگر شیمیایی خارجی مطابق با روش استریلیزاسیون مورد استفاده

• نوار چسب برای شناسایی بسته بندی.

• نشانگر شیمیایی داخلی.

• گاز یا محافظ برای ابزار نوک تیز.

• سیلر در مورد بسته بندی مخلوط یا پلی اتیلن.

انتهای پیام/ 17 مهر 1402

منابع

Sterilization manual for health centers. Silvia I. Acosta-Gnass,Valeska de.

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

انتخاب و ارزیابی بسته بندی وسایل استریل

انواع مواد مورد استفاده در بسته بندی استریل و دستورالعمل استفاده

معیارهای انتخاب نوع سیستم بسته بندی وسایل استریل

اصول کلی بسته بندی تجهیزات پزشکی

تهیه و بسته بندی وسایل

×