نوار تست گلوتارآلدئید


گلوتارآلدهید یک ضد عفونی کننده قوی است و اغلب در مراکز مراقبت های بهداشتی و مهندسی پزشکی برای ضد عفونی کردن ابزار و تجهیزات جراحی استفاده می شود. روشن رای سپاهان مفتخر است که نوار تست جدید گلوتارآلدهید خود را اعلام کند.

نوار تست گلوتارآلدهید RRS برای محلول ضدعفونی کننده یک ابزار تخصصی است که برای ارزیابی غلظت و اثربخشی ضد عفونی کننده های مبتنی بر گلوتارآلدئید در استریل کردن و ضد عفونی ابزار پزشکی استفاده می شود. تست نواری RRS  ایده آل برای تجزیه و تحلیل آسان و سریع گلوتارآلدئید به طور مستقیم در محل است.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.

نوار تست گلوتارآلدئید (45110-14 RRS)

×