نشانگر پلاسما – تایپ 4 (13420-14 RRS)


با افتخار، شرکت روشن رای سپاهان، جدیدترین نشانگر پایش فرآیند استریلیزاسیون پلاسمای خود را ارائه می کند. نشانگر شیمیایی تایپ 4 پلاسما مدل 13420-14 برای استفاده در استریل کننده های پلاسما و تایید فرآیند استریلیزاسیون با گاز پراکسید هیدروژن و دمای پایین طراحی شده است. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.

نشانگر پلاسما – تایپ 4 (13420-14 RRS)

نشانگر پلاسما – تایپ 4 (13420-14 RRS)
×