روش های شیمیایی مایع – ضد عفونی فیزیکی

روش های شیمیایی مایع – ضد عفونی فیزیکی

روش های شیمیایی مایع – ضدعفونی فیزیکی متداول‌ترین روشی است که در سیستم بیمارستانی ما مورد استفاده قرار می‌گیرد و چندین عامل میکروب‌کش به شکل مایع وجود دارد. این روش در طول اجرا به کنترل های زیادی نیاز دارد. از آنجایی که این روشی است که بیشتر به صورت دستی انجام...
مدل های بسته بندی استریل

مدل های بسته بندی استریل

تهیه دستی مدل های بسته بندی استریل زیر در سراسر جهان برای بسته بندی محصولات پزشکی در SP شناخته شده است: مدل پاکت: این نوع برای وسایل کوچک، گرد و سبک است. دهانه روی دست اپراتور ساخته می شود. مدل مستطیلی: این نوع برای وسایل بزرگ و سنگین (جعبه ابزار و بسته های لباس) می...
ویال شیشه ای حرارت خشک (۱۵۵۲۰-۱۴ RRS)

ویال شیشه ای حرارت خشک (۱۵۵۲۰-۱۴ RRS)

برای کنترل استریلیزاسیون با حرارت خشک از ویال شیشه ای حرارت خشک (۱۵۵۲۰-۱۴ RRS) استفاده می شود. نشانگر شیمیایی RRS برای بررسی پارامتر های مشخص از دما و زمان در طول یک سیکل استریلیزاسیون حرارتی خشک استفاده می شوند. بعد از اتمام کار دستگاه، یک تغییر رنگ برگشت ناپذیر و...
لباسشویی در مراکز بهداشتی و درمانی

لباسشویی در مراکز بهداشتی و درمانی

مسئولیت های کارفرما الف. کارفرمایان باید لباس‌ها یا لباس‌های محافظتی شخصی کارگران را که به خون یا سایر مواد بالقوه عفونی آلوده است، بشویند. امکانات و تجهیزات خشکشویی الف. محل دریافت منسوجات آلوده در اتاق هایی با فشار منفی در مقایسه با نواحی تمیز لباسشویی مطابق با...
نمونه برداری بیولوژیکی از محیط

نمونه برداری بیولوژیکی از محیط

قبل از سال 1970، بیمارستان های ایالات متحده به طور منظم کشت هوا و سطوح محیطی (به عنوان مثال، کف، دیوارها و میزها) را انجام می دادند. سال 1970، CDC و انجمن بیمارستان‌های آمریکا (AHA) از توقف کشت‌های معمول محیطی حمایت ‌کردند، زیرا میزان عفونت‌های مرتبط با مراقبت‌های...
×