تعداد مبتلایان کووید به طرز محسوسی در حال کاهش است


پس از افزایش مشاهده شده در نیمه اول مارس 2022، تعداد مبتلایان جدید کووید 19 برای دومین هفته متوالی با کاهش 16 درصدی 28 مارس تا 3 آپریل 2022 نسبت به هفته قبل مواجه شده است.  

تعداد مرگ و میرهای جدید هفتگی نیز نسبت به هفته قبل به شدت (منفی 43 درصد) کاهش یافته است.

در شش منطقه WHO، بیش از نه میلیون مورد جدید و بیش از 26000 مرگ و میر جدید گزارش شده است، و همه مناطق روند کاهشی را هم در تعداد موارد جدید هفتگی و هم در موارد مرگ و میر هفتگی جدید نشان می دهند.

تا 3 آپریل 2022، فقط بیش از 489 میلیون مورد و بیش از 6 میلیون مرگ در سراسر جهان گزارش شده است.

انتهای پیام/ دوشنبه 22 فروردین 1401

منابع

HEALTHCARE PURCHASING NEWS

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

راه های انتقال بیماری های منتقل شونده از طریق هوا

کنترل عفونت های محیطی در مراکز بهداشتی درمانی

ضد عفونی در واحد همودیالیز

گروه خونی، سایر پروتئین های خون که در شدت کووید دخیل هستند

بزرگترین باکتری کشف شده دانشمندان را با پیچیدگی خود شگفت زده کرده است

×