تجهیزات حفاظت فردی


پرسنل باید برای محافظت از خود از تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنند تا از مواجهه پوستی و مخاطی با خون و سایر موارد خطرناک جلوگیری شود.

شیوه های کار ایمن، مکانیک مناسب و کنترل های مهندسی نیز ایمنی کارمندان را بهبود می بخشد. هر نوع فعالیت برای اجرا نیاز به نوع خاصی از حفاظت دارد.

در ناحیه تمیز کردن و ضد عفونی کردن مواد و وسایل، لازم است از تجهیزات حفاظت فردی زیر استفاده شود: محافظ چشم یا صورت. .

در زمینه تهویه، بسته بندی، آماده سازی و استریل کردن مواد، تجهیزات حفاظت فردی بر اساس فعالیت تقسیم می شود:

  • برای بررسی نظافت و آماده سازی ابزار و وسایل پزشکی موارد زیر ضروری است: دستکش لاتکس ساده، کلاه و لباس مخصوص.
  • برای حرفه ای هایی که با اتوکلاو یا آون کار می کنند، موارد زیر ضروری است: دستکش محافظ حرارتی، کلاه و لباس مخصوص.
  • سایر فعالیت ها نیاز به کلاه و لباس مخصوص دارند.

در محل نگهداری مواد استریل موارد زیر مورد نیاز است: لباس مخصوص و کلاه. در منطقه ضدعفونی یا استریلیزاسیون شیمیایی، تجهیزات حفاظت فردی مورد استفاده به روش مورد استفاده بستگی دارد. هر روش استریلیزاسیون و شست و شو تجهیزات حفاظت فردی مخصوص به خود را دارد.

انتهای پیام/ پنج شنبه 8 تیر ماه 1402

Refrences

Sterilization manual for health centers

Please Check out file at the following link

پسماند های پزشکی

حیوانات در مراکز بهداشتی درمانی

Laundry and Bedding

Microbiologic Sampling of the Environment

روش های پاکسازی خون و ترشحات بدن از سطوح

×